Gianluca Pagani Uomo

Asse ereditario di Gianluca

Genitori: Giampi Pagani, Katinka Veladini
Fratelli e Sorelle: Alexia Pagani, Karin Pagani